Diskuse

Zde je možnost sdílet zkušenosti v rámci projektu.

27 comments

Skip to comment form

 1. administrátor

  Komentáře možno psát bez přihlášení.

  1. Hana Kolaříková

   V Mateřské škole v Předklášteří pokračujeme v projektu Technické školky od září letošního roku. Projekt realizujeme formou kroužku pro 8 dětí, některé pokračují z minulého školního roku, některé jsou nové. Nejprve jsme opakovali práci s pravítkem a tužkou, pak se děti učily řezat lupénkovou pilkou. Zkoušely si přeřezávat kousky balzy, potom vyřezávaly jednoduchý tvar autíčka., který si nejdříve na balzu obkreslily a po vyříznutí začišťovaly okraje smirkovým papírem. V současné době pracujeme na výrobě modelu autíčka.

 2. ZŠ a MŠ Vysoké Popovice

  Projektu „Technické školky“ se v letošním školním roce účastní 7 dětí, práce dětí zajímá i baví zároveň. Více bych rozvinula téma „traktory“ např. i výrobou modelu – protože toto téma děti velice bavilo a hodí se k podzimnímu tématu.

  1. jana švédoá

   Dobrý den,

   v Moravských Knínicích si paní učitelka sama udělala šablonu na traktor, zkuste ji kontaktovat.

   Zkusíme získat a rozslat na všechny školky.

   Díky za reakci

   Jana Švédová

 3. administrátor

  Přidána fotogalerie z MŠ Vysoké Popovice

 4. Lída Zmeškalová - Ostrovačice

  Dobrý den,
  naše mateřská škola je zapojena do projektu „Technické mateřské školy“ od začátku. Tento projekt nás oslovil, protože jsme opravdu mezi dětmi postrádali málo her technicky zaměřených, bydlíme u dálnice a jsme odděleni betonovou stěnou proti hluku, děti často slyší pouze houkačky, náplň her jsou pouze manipulační hry s auty doprovázené houkáním. Zaujala nás náplň „Technických školek“, a tak jsme s nadšením se pustili do práce. Zařadili jsme program na odpoledne společně s rodiči, kdy si každý rodič dohlíží a pomáhá svému dítěti. Děti se naučily pracovat s pravítkem a rýsovat geometrické tvary i model auta, nadšení tatínkové nám také pomáhali při montáži a demontáži odrážedel. Máme za sebou i výrobu modelu autíčka.
  V letošním roce budeme pokračovat v projektu „Technické školky“ formou kroužku v odpoledních hodinách, protože jsme se přesvědčili, že aby práce s dětmi byla kvalitní a děti se opravdu naučily dopře rýsovat, štoubovat, řezat apod, je nutné s nimi pracovat buď individuálně nebo v malých skupinkách a dohlížet na práci a ze začátku jim pomáhat. Také než se děti pustí do náročného autíčka, či traktoru, napadlo nás, že z balzy můžeme ze začátku vytvořit jednoduché zápichy, či obrázky na stěnu ( např. podzimní dýni, strašidýlko, ptáčka).
  S několika ochotnými tatínky jsme domluveni na dalším pokračování práce při výrobě letadla ( děti půjdou na hřiště pouštět model letadla, protože tatínek se výrobou modelů letadel zabývá). Už se těšíme na společné chvilky, kdy si vytvoříme letadlo, či traktůrek.
  Zdraví L. Zmeškalová, MŠ Ostrovačice

 5. MŠ Říčany

  V naší školce pracujeme s novými dětmi od září. Na kroužek se děti vždy těší, hlavně je baví praktické věci – řezání, smirkování, šroubování. Když jsme v hodině pracovali s pravítkem a rýsovali jsme, zjistili jsme, že máme mezi sebou technicky nadané děti! I rodiče velice oceňují, co vše děti v kroužku zvládnou. Moc děkujeme za tento projekt, je to přínos do budoucnosti.

 6. MŠ Kuřim

  Děti z MŠ Kuřim navštívily BVV – strojírenský veletrh.
  Dětem se moc výstaviště líbilo, dostaly spoustu dárku, Určitě by stálo za to opakovat i pro další školky!!

 7. MŠ Drnovice, uč. Alice Krejčová

  Projekt “ Technické školky “ v naší MŠ rozjíždíme znovu od září. V uplynulém školním roce jsme plnili úkoly v rámci
  projektu od února. Práce děti baví, šikovní jsou jak chlapci, tak i děvčata.
  Úkoly jsou složitější i jednodušší. Je však potřeba s každým dítětem zvlášť pracovat, neustále dohlížet na bezpečnost. Z tohoto důvodu
  jsou vhodnější menší skupinky, ve kterých se jim práce lépe rozdělí a dohled nad nimi je jednodušší.
  Děti se nebojí ničeho a často mile překvapí svou šikovností.
  Je škoda, že to, co se v tomto projektu děti naučí, nemohou dále rozvíjet v základní škole. Já věřím tomu, že budou dále prohlubovat svoje
  získané dovednosti alespoň doma se svými tatínky a dědečky.

 8. ZŠ a MŠ Moravské Knínice, Pavlína Kozinová

  Dobrý den, v pátek 17.10. jsme s naší třídou zapojenou do projektu Technické školky navštívili Zetor Gallery v Brně a mohu všem doporučit. Děti si mohly téměř všechny vystavované traktory doslova “ osahat a prolézt „, ověřit si, zda jsou všechny části traktoru o kterých jsme si povídali tam, kde mají být 🙂
  V minulém roce jsme vyráběli auta, letos se dětem moc líbí traktory a tak se je pokusíme vyrobit. Jakmile vyhotovím prototyp ( a bude li se podobat traktoru :-), ráda dám k dispozici rozměry šablon.

 9. MŠ Čebín

  Projekt „Technické školky“ vstoupil od konce září v naší MŠ do druhého kola. Celkem máme zapojeno 14 dětí. Naučili jsme se pracovat s pravítkem, rýsovat geometrické tvary, autíčka, montujeme a demontujeme odrážedla, seznámili jsme se s nářadím a začínáme řezat. Práce děti baví, přináší jim nové poznatky a zkušenosti, jsou šikovní jak chlapci tak i děvčata. Protože prvním výrobkem je auto, pozval nás jeden spolupracující „dědeček“ zapálený sběratel, na výstavu “ veteránů“ , automobilů, motocyklů, starých hraček. Děti si mohly vše osahat a vyzkoušet. Moc děkujeme panu Barchánkovi, že tuto návštěvu dětem umožnil. Je to velkým přínosem pro naši další práci.

 10. MŠ BOSKOVICE

  Projekt TŠ mě velmi zaujal a nadchnul. Proto jsem ho v letošním roce zařadila do vzdělávacího programu naší třídy. Čtrnáctidenní plány jsem nazvala např: „Co všechno víme a co se dozvíme o traktorech“ , „Na čem v čem se rádi vozíme a čím jezdíme“, apod. Děti vyřezávají prakticky denně nejen podle manuálu, ale i podle plánu mojí kolegyně, která se drží klasičtějších témat- např. jablka a strom, draci s vyvrtanými otvory na mašličky, nyní jsme začali vyřezávat betlém.
  Vidím v této práci velký smysl a děti jsou z ní nadšené.

 11. Anonym

  MŠ Benešov
  V letošním školním roce je do projektu zapojeno 7 dětí. Nejoblíbenější činností je pro děti řezání malými lupínkovými pilkami, které jsme získali z naší ZŠ (viz fotodokumentace). V rámci projektu děti zhotovily několik nákladních aut a přívěsy za traktor. Dále děti vyřezaly domečky, dopravní značky a puzzle. Práce se skutečným nářadím se dětem velmi líbí a vždy se těší na další úkol.

 12. MŠ Kunštát

  V letošním školním roce jsme s Technickými školkami začali v druhé polovině září se zcela novou skupinkou dětí. Přihlásilo se jich celkem 13 (z toho 8 chlapců a 5 dívek) a projekt realizujeme každé pondělí formou odpoledního kroužku. Nejprve jsme děti seznámili s obsahem Technických školek, zmapovali jsme jejich poznatky o různých vozidlech a dopravních prostředcích. Při rozhovorech jsme zjistili, že si některé děti již vyzkoušely pracovat s nářadím a mají doma vlastní dílnu. Novou zkušeností pro děti byla manipulace s pravítkem, s použitím trojúhelníků spojovaly body, z nichž vznikaly geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník). Při návštěvě studentů z vysoké školy si děti vyzkoušely i složitější obrazce. Počáteční nejistotu překonaly a nyní téměř všichni dovedou „rýsovat“. Snažíme se pracovat systematicky. Nejdříve jsme probrali jednostopá vozidla, kde se děti seznámily s novým slovem gyromoment. Umí popsat, co tento pojem znamená. Velkou výzvou pro děti byla demontáž a montáž odrážedla, kde si procvičily svoji manuální zručnost a vytrvalost započatou práci dokončit. Nyní se začínáme věnovat dvoustopým vozidlům. Děti se zájmem hovoří o automobilech jako takových, o typech, značkách atd. Pro zpestření „výuky“ používáme dodané pomůcky a hračky. Do projektu se chystáme zapojit i rodinné příslušníky dětí (tatínky nebo dědečky). V dalších hodinách navštívíme dílnu na výrobu šroubů, autodílnu a máme naplánovanou exkurzi do technického muzea.

 13. MŠ Doubravice nad Svitavou

  Projekt Technické školky nás zaujal již při svém prvním představení.
  V loňském školním roce bylo do projektu zapojeno 15 dětí a velice se jim vyrábění líbilo. Vždy se nemohly dočkat, až bude další „Technická školka“. Výsledkem bylo nejen 10 vlastnoručně vyrobených nákladních autíček, ale hlavně nové technické dovednosti i znalosti, které tyto děti získaly. Nejdůležitější ale bylo, že je vše bavilo a o kroužku vyprávěly i doma.
  V letošním školním roce máme 22 předškolních dětí. Je jich hodně, proto je na vyrábění rozdělujeme do skupinek. Jenom asi 1x měsíčně pracujeme společně, abychom si porovnaly výsledky své „práce“. Děti pracují se zaujetím, na kroužek se těší a rodičům se s výsledky své práce vždy pochlubí. Po počáteční teorii, práci s koloběžkou a seznamování se s nářadím, již vyrábíme nákladní autíčka.
  Blížíme se do finále, už jen nějaké lepení a barvení.
  S dětmi jsme se domluvili, že potom zkusíme vyrobit traktůrek a do konce roku určitě vyjde čas i na letadélko.
  Na jaře uskutečníme exkurzi do Zetoru a na „Dětskou železnici“.
  Tento projekt je pro naše děti velkým přínosem. Pokud nebude v příštím roce něco podobného, určitě si nějakou takovou „Technickou školku“ vytvoříme a v získávání technických dovedností a znalostí u předškolních dětí budeme pokračovat.
  Mgr. Hana Konrádová

 14. MŠ POHÁDKA Borač

  Do projektu máme se souhlasem rodičů zapojeny všechny děti ve věku od 2 do 6 let, celkem 22 dětí. Všechny činnosti přizpůsobujeme věkovému složení dětí a preferujeme samostatnost při jakékoliv práci, čemuž odpovídají výrobky našich dětí… (viz fotodokumentace)….Našim cílem není vyrobit dopravní prostředek dle metodiky, neboť by to byla z větší části práce učitelek …… Cílem je zejména upřímná radost dětí z poznání něčeho nového a podpora rozvoje jemné motoriky, představivosti, myšlení, zrakového vnímání atd…

  …..všem p. učitelkám, které mají možnost pracovat jenom s předškolními dětmi přejeme hodně nápadů, šikovné ručičky a rychleschnoucí lepidlo….

 15. MŠ Nová Ves u Ivančic

  Projektu technické školky se letošní školní rok účastní 12 dětí.
  Ve spolupráci s rodiči se nám podařilo udělat 7 nákladních autíček.
  Tatínci přišli i s novými nápady a vytvořili zajíčky a bagříky.
  Rychleschnoucí lepidlo používáme Duvilax.
  Děti různé činnosti opravdu baví,vytvořili jsme si krásnou výstavu.
  V lednu začneme s traktůrky.
  Přejeme všem hodně příjemných zážitků s tímto projektem.

 16. MŠ Štěpánovice

  Do projektu TŠ jsme zapojeni již druhým rokem , a to se všemi dětmi (17, věková kategorie 3-5 let).
  Letos jsme se s dětmi pustili do výroby nákladního autíčka, které jsme úspěšně společně zvládli, dětem se líbí řezání nejen lupénkovou, ale i klasickou malou pilkou, smirkování, šroubování (výborným nápadem je poskytnutá dřevěná deska s různými otvory, do nichž děti montují šrouby dle patřičné velikosti), zatloukání hřebíčků, práce s pravítkem…Společně jsme si vytvořili pexeso v rámci dopravní výchovy, nyní jsme se zaměřili na vánoční tematiku, kdy si starší a zručnější děti z balzy vyřezávají tvary zvonečků a vánočního stromku, menší děti je barevně natírají a zdobí.
  Je fajn, že se dětem tyto činnosti líbí a těší se z nich:-).

 17. MŠ Olešnice

  Naše mateřská škola pokračuje s projektem Technické školky již druhým rokem. V letošním roce pracujeme se skupinou 13 nových dětí.
  Projekt realizujeme formou odpoledního kroužku 1x za 14 dní v době od 15:00 do 16:30 hod.
  Nejprve jsme děti seznámili s obsahem Technických školek. Naučili jsme se pracovat s trojúhelníkem, spojovat body a vytvářet geometrické tvary. Zpočátku měly některé děti snahu spojovat body „od ruky“, ale nakonec dokázaly všechny děti pracovat přesně s použitím pravítka.
  V průběhu října se děti seznámily s nářadím, balsou, lupénkovou pilkou a připravili jsme si šablony na výrobu nákladního autíčka.
  Každé dítě pracuje na svém výrobku. Obkresluje šablonu na balsu, řeže lupénkovou pilkou, smirkuje a natírá barvou jednotlivé části. Vše probíhá pod dohledem učitelky a za její pomoci, zejména při řezání pilkou. Děti práce baví a těší se na další pokračování.
  V pátek 21.11.2014 jsme navštívili s dětmi Technické muzeum v Brně, a to salón mechanické hudby a technickou hernu, která děti zaujala nejvíce. Zásadou herny je: „Dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte“.
  Přejeme všem tvořivé myšlení.

 18. MŠ Svitávka

  Dětem se velmi líbila exkurze do Brna do Technického muzea. Podobnou akci k tématu uvítáme.
  Optimální počet dětí pro 2 učitelky: 10 dětí. Byl dostatek materiálu a pomůcek pro práci dětí.
  Při činnostech byla u některých dětí viditelná pevná vůle, zručnost a ctižádost dokončit výrobek samostatně.
  Pro děti byla přínosem komunikace, spolupráce a využití neznámých nástrojů a materiálů.
  Na některou lekci přišli i tatínci dětí a zapojili se do činností a pomáhali dětem.

 19. MŠ Lomnice

  Do projektu „Technické školky“ jsme zapojeni od jeho počátku ve školním roce 2013/2014. Po zkušenostech z prací, která vyžaduje vyšší bezpečnostní opatření, zapojujeme do vlastní práce na konkrétních výrobcích jen malou skupinku dětí a pracujeme vždy pouze cca s maximálně 2 dětmi současně. Některé činnosti jsou však přístupné všem dětem a to podle jejich zájmu – tj. např. rýsování, šroubování apod. V letošním roce jsme se také zaměřili na výrobky, které jsou blízké nejen chlapcům, to jsou většinou ty, které nabízí vlastní projekt, ale i na výrobky, které jsou blízké dívkám. Do projektu jsme zapojili i dívku a s tou jsme se pustili do předmětů, které využije s ostatními děvčátky při hraní s Barbínami. Snad se podaří vložit i nějaké foto náměty s tím co jsme vyrobili. Od počátku letošního školního roku se snažíme také zapojit jednoho „dědečka“, ale na kolik bude tato spolupráce úspěšná, zatím nemůžeme říci. Přestože je tato činnost s nástroji něco zajímavého z pohledu dětí, do samotné práce jsme se v letošním roce zapojili, až v listopadu a to po adaptaci nových dětí.
  Jinak každý rok jezdíme s předškoláky do Technického muzea v Brně, kdy cestujeme hlavně veřejnými dopravními prostředky, aby tento výlet byl i po stránce cestování pro nejstarší děti zážitkem. Nejvíce si užívají cesty vlakem a v Brně pak svezení na jezdících schodech v podchodě u hlavního nádraží. Exkurze z nabídky TŠ jsme zatím nevyužili. Samotná činnost TŠ je spíše na zpestření činností a není pro nás hlavní motivací v práci s dětmi, a proto také nemá žádné pravidelné činnosti, jak je tomu třeba (u mimoškolních činností) v kroužcích.

 20. Anonym

  V MŠ Neslovice pokračujeme v projektu technická školka. Technické školky se účastní 20 dětí, jsou zde chlapci i děvčata. Některé děti pokračují od loňského školního roku.
  Předtím, než mohli začít pracovat s opravdovým nářadím v dílně, byla nutná příprava.
  Nejprve si děti musely vystřihnout a nalepit autíčko, které budou vyrábět a dokreslit krajinu. .Děti se naučily pracovat s pravítkem, spojovaly body. Velmi je zaujalo rozmontování a smontování dřevěného odrážedla.
  Konečně jsme mohli jít do školní dílny a začít pracovat s opravdovým nářadím. Děti zaujalo řezání balzy a opracovávání smirkovým papírem. Začaly jsme slepovat jednotlivé díly autíčka. Už nám chybí jen dokončení. Děti se těší, až si budou s autíčky hrát.
  Máme výhodu, že máme k dispozici školní dílnu, která je velmi dobře vybavena. Je zde však nutno pracovat s dětmi po menších skupinkách, aby byla zajištěna bezpečnost dětí. Děti nás často překvapí svou šikovností. Jsme rádi, že děti mohou využít a rozvíjet získané dovednosti i v Základní škole, kde je kroužek Dílny, který vede velice šikovný pan učitel. Těšíme se, jak budeme s dětmi dál pracovat.

 21. MŠ Drnovice, uč. Alice Krejčová

  Během měsíce ledna jsem se s dětmi pustila do vytváření dopravních značek. Nejdříve jsme si některé připomněli na obrázcích a nakrelili si je.
  A protože je situace na silnicích často nebezpečná, nebylo na škodu si připomenout pravidla silničního provozu.
  Potom už začalo samotné vytváření, kde děti opět řezaly, smirkovaly, barvily a lepily. Práce je bavila a výsledky určitě stojí za to.
  Nyní ještě uděláme silnici a doprava může začít.

 22. ms.pribramnamorave@seznam.cz

  Naši mateřskou školu si tento dobrý nápad získal a za nemalého přispění zřizovatele a souhlasem rodičů, společně s vybranou skupinkou dětí, tento projekt postupně realizujeme.
  Děti se schází v odpoledním kroužku Malých techniků, kde se seznamují a osvojují si dovednosti jako např. práce s tužkou a pravítkem, práci s pilkou, kladívkem a smirkovým papírem.
  Tématem pro letošní školní rok je „Na čem a v čem se rádi vozíme a jezdíme.
  Vyrobily si model autíčka, rozmontovaly a sestavily odrážedlo , zkoumaly jednostopá a dvoustopá vozidla, prohlédly si do detailu traktor, auto a kolo. O všem hovořily a rozvíjely si tak svoje poznávací, komunikační dovednosti i odbornou terminologii.
  Seznámily se s různými druhy dopravních prostředků, s tím jak se pohybují, s jejich historií a měly možnost shlédnou prezentace pomocí nové audio techniky, kterou byla mateřská škola v rámci projektu vybavena.
  Také si nad rámec vyrobily domino, krabičku a vánoční ozdobu.
  Děti práce baví a s nadšením se seznamují s technickými vymoženostmi dnešní moderní doby.
  Pevně věříme, že podpoříme jejich technické myšlení a v budoucnosti se budou zajímat i o technické vědy a budou manuálně zručnější, což je záměr tohoto projektu.
  Účast v tomto projektu je naprosto dobrovolná a dodržují ze zde všeobecné zásady bezpečnosti.
  Uvítáme zájem a pomoc rodičů, kteří se mohou dle zájmu našeho projektu zúčastnit a přispět svými nápady i pomocí.

 23. MŠ Olešnice

  Začátkem měsíce ledna děti dokončily model nákladního auta – třídu zdobí 13 zdařilých výrobků.
  S chutí jsme se pustili do dalšího tématu „Jak létat a nespadnout?“
  Nejprve byly děti seznameny s historií létání. O své zážitky z letu balonem se s námi podělila paní kuchařka, která přinesla fotografie.
  Následovala výroba modelu horkovzdušného balonu. Dokoupili jsme stínidla a každé dítě si vyrobilo svůj vlastní balon.
  Práce děti velmi bavila. Balony máme zavěšeny na světlech ve třídě a děti těší zájem rodičů o jejich výrobky.
  Vyvrcholením bylo pouštění lampionů štěstí, kdy se děti přesvědčily, že teplý vzduch je lehčí a nadnáší balon.
  V pondělí se s nadšením pustíme do výroby papírového letadla.
  V pátek 20.3.2015 pojedeme na exkurzi do Brna – pavilon VIDA. O zážitky se podělíme.

 24. MŠ Benešov

  Měsíc březen jsme věnovali tématu Lodě. Začali jsme povídáním, proč lodě plují, jaké jsou jejich části. Děti zaujaly pokusy s vodou, vyzkoušeli jsme co plave, co se potopí. Voda a lodě jsou dětem velmi blízké a proto jsme vyrobili všechny 3 typy lodí. Řezání a obrušování balzového dřeva máme již natrénované a tak nám šla práce od ruky. Náročnější byly plachetnice, kterými jsme začali. Katamarány už pro nás byly snadnější. Všechna plavidla jsme vyzkoušeli zda plavou. Výsledek všechny potěšil.

 25. Alice Krejčová, MŠ Drnovice, okres Blansko

  Nový rok jsme zahájili výrobou dopravních značek. Práce děti bavila a byla pro ně poučná.
  Po dodání dalších materiálů jsme se pustili do dalšího vytváření a to do všeho, co létá a většinou nespadne.Začali jsme výrobou koše pod balón.
  To si udělal každý naprosto sám, nebylo potřeba velké pomoci.Po zavěšení balónu bylo hotovo a práce vypadaly moc hezky.
  Následovala výroba Letíku. Tady mě překvapila rychlost , zapálenost a preciznost, s jakou děti tvořily. Za chvíli bylo hotovo a vypadalo to jak na
  letišti. Letíci létaly a děti závodily, koho dolétne dál. Kupodivu všechny přežily. Děti si vyhrály s vykreslováním i detailů, pilot měl značkovou kšiltovku,
  bundu a Letík ladil k jeho oblečení.
  Další výrobek dal trošku více práce.Hlavně trpělivosti při lepení bylo potřeba více.Balsovo papírové letadlo se ale také zdařilo.
  Snad nejvíce trpělivosti bylo zapotřebí při lepení Kaňky. Herkules nefungoval, tak jsme zvolili vteřinové lepidlo a s pomocí rodičů se i toto povedlo.
  V březnu jsme se pustili do výroby prvního katamaránu. Nyní budeme končit a začneme s výrobou druhého, žlutého.Tady je více řezání, broušení,
  lepení, barvení, tak se musí vždy počkat, až vše dostatečně zaschne.Ještě přidělat plachtu a kormidlo a první katamarán máme hotov.
  A opravdu vypadají moc hezky, i když je to hodně náročná práce, děti si se vším poradí.
  V dubnu a v květnu nás čeká návštěva Vidy v Brně a letiště v Medlánkách a projekt bude pomalu u konce.
  Doufám, že se nám vše podaří úspěšně zvládnout a rodiče i děti budou mít ze své náročné práce radost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>