Bře 07

Setkání s čerstvě zapojenými mateřskými školami

Nově probíhají setkání s čerstvě zapojenými mateřskými školami. Setkání jsou nás velmi inspirativní a zajímavá….navštívili jsme mateřské školy v Malhostovicích, Tetčicích, Lukovanech, Vranově, Doubravníku a Chudčicích. Při naší návštěvě jsme společně s dětmi a učitelkami vyrobili dva krásné modely plachetnic, děti se dozvěděly něco základního o lodích a lodní dopravě a při jednoduchém pokusu si ověřily, jak funguje na předměty vztlak vody.

Chudčice

Doubravník  

Kuřim

Lukovany

Malhostovice

Tetčice

Vranov

Bře 07

Setkání Technických školek v klubu Escape v Kuřimi.

Dne 12.12. 2017 se uskutečnilo setkání TŠ v klubu Escape v Kuřimi.

Na programu bylo seznámit další zájemce s projektem Technické školky, nejdříve si účastnice poslechly vše o principech projektu, nákupu nářadí, možnosti získání sponzorů atd. následně se přistoupilo k praktické výuce.

Paní učitelky z brněnských mateřských škol si vyzkoušely práci s nářadím a nástroji a vyrobily si model plachetnice. O tom, jak skvěle se jim to podařilo se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích

Kvě 25

Prezentace technických školek

Krásné sluneční dopoledne 23. 5. 2017 jsme strávili v mateřské škole v Boskovicích pracoviště Bílkova, kde nám učitelky představily, jak reálně pokračují v projektu Technické školky, který organizovala MAS Boskovicko PLUS v letech 2014-2015. Zájem navštívit jednu z našich školek projevila paní ředitelka z MŠ Břeclavi Zdeňka Stanická, která se společně se Šárkou Nešporovou z MAS LVA přijela podívat, jak se technické školky praktikují přímo s dětmi. Nejdříve nás přivítala zástupkyně MŠ Boskovice – pracoviště Bílkova, Dagmar Ševčíková, která nám na úvod představila venkovní prostory, kterými disponují. Poté jsme se přesunuli přímo do jedné ze tříd, kde jsme byli přítomni, jak děti vyrábějí vláček pod vedením učitelek Ivany Havelkové a její kolegyně Soňa Boucníková. Mohli jsme vidět, jak si děti připravují nákres, jak pracují s balzou, řežou lupínkovou pilkou, pracují s vrtačkou, barvami, kružítkem a dalšími pomůckami. Mezi tím probíhala živá diskuze a spousta otázek na téma, jak prakticky začít s dětmi technické vzdělávání. Poté, co nám velice šikovné děti předvedly, jak jim to s nářadím jde, nás paní Ševčíková provedla celou budovou školky. Ve všech prostorách jsou vidět nápadité výrobky nejen z technických školek, ale i dalších projektů, do kterých se školka aktivně zapojuje. Je vidět, že technické školky projektem neskončily, ale že se rozvíjejí dál a učitelky hýří neskutečným počtem námětů, jak technické vzdělávání u dětí dále rozvíjet.

IMG_3363 IMG_3366 IMG_3367 IMG_3368 IMG_3371 IMG_3373 IMG_3374 IMG_3375 IMG_3377 IMG_3381 IMG_3382

Kvě 25

Technické školky se stále prezentují

Technické školky a Malý technik jsou projekty orientovány na technické dovednosti a manuální zručnost dětí v útlém věku. Rozvoj technického vzdělávání je nyní všeobecně skloňovaným pojmem a také školy ze Znojemska projevily zájem zapojit se do podobných aktivit. Z MAS Znojemské vinařství, která zpracovává Místní akční plán vzdělávání ORP Znojmo, nás proto požádali, abychom tyto projekty přijeli prezentovat zástupcům mateřských škol v jejich území.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 1. prosince 2016 na městském úřadě ve Znojmě. Nejdříve celou myšlenku technických školek, její vznik a rozvoj prezentovali její autoři z České manažerské asociace Ladislav Mihalovič a Miloš Filip. Pánové představili celý zrod myšlenky a přiblížili začátky realizace projektu Technické školky a také jednotlivé úlohy jako například lodě, mosty, letadla a jiné. Účastníci semináře také zhlédli krátký film, který byl vytvořen v rámci projektu.

Dále následovala prezentace manažerky MAS Boskovicko PLUS Radky Bezděkové, která učitelkám představila konkrétní aktivity, které jsme v rámci projektu realizovali a průběh, jak projekt fungoval od začátku do konce. Radka Bezděková také představila pilotní projekt MAS Boskovicko PLUS Malý technik, který navazuje na Technické školky a pokračuje prohlubováním znalostí technického vzdělání na 1. stupni základních škol. Do vybraných škol byly dodány stavebnice Merkur různé obtížnosti a žáci sestavují jednotlivé výrobky a stávají se z nich postupně učni, tovaryši a mistři. Za splněné úlohy dostanou certifikát a Ti nejlepší pojedou na exkurzi do Muzea Merkur v Polici nad Metují.

Manažerka MAS Brány Brněnska Jana Šťastná doplnila prezentace o praktické zkušenosti a zážitky, se kterými jsme se v průběhu projektu Technické školky setkali. Zodpovídala na konkrétní dotazy učitelek, které projekt velice zaujal. Doufáme, že naší prezentací myšlenka technického vzdělávání dětí na Znojemsku nekončí a že započaté aktivity budou dále rozvíjeny.

IMG_2806 IMG_2809 IMG_2810 IMG_2811 IMG_2813 IMG_2814 IMG_2818 IMG_2820 IMG_2826

Lis 06

MALÝ TECHNIK na Boskovicku

Technické školky mají nyní pokračování i na základních školách. Místní akční skupina Boskovicko PLUS se na počátku letošního roku rozhodla zpestřit čekání svého území na schválení strategie komunitně vedeného místního rozvoje a návazně na zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice (MAP) požádala Krajský úřad JMK o podporu Pilotního projektu pro 1. stupeň ZŠ – MALÝ TECHNIK. Tímto projektem tak navazujeme na velmi úspěšný projekt spolupráce MAS Boskovicko PLUS a MAS Brána Brněnska z let 2014-2015 Technické školky, do kterého bylo na území Boskovicka zapojeno celkem 24 mateřských škol z území obou MAS.

Na projektu MALÝ TECHNIK se bude vzhledem k jeho rozpočtu podílet celkem 6 základních škol vybraných podle klíče – 1 škola z každého mikroregionu ORP Boskovice, tzn. z celého území připravovaného MAP. Konkrétně se jedná o školy v Benešově, Kunštátě, Olešnici a Svitávce a dále z území MAS Partnerství venkova jde o školu ve Vískách a ve Vanovicích.

Podstatou projektu je zvýšení manuální zručnosti, technického myšlení a vůbec vnímání techniky dětí na prvním stupni ZŠ prostřednictvím práce se stavebnicemi MERKUR, které byly do uvedených škol MAS v průběhu září dodány. V pondělí 3. 10. 2016 odpoledne proběhlo v Boskovicích úvodní setkání aktérů projektu, tj. ředitelů a učitelů ze zapojených škol. O úvod setkání se postaral předseda předsednictva MAS Boskovicko PLUS Zdeněk Peša, průběh projektu a jednotlivé aktivity představila účastníkům manažerka MAS Radka Bezděková. Následně byl dán prostor zástupcům výrobce stavebnic MERKUR, kteří umožnili přítomným vyzkoušet si přímo práci s jednotlivými dílky stavebnice, šroubky a matičkami a také představili další pomůcky, které si mohou školy pro technickou výuku, ale i třeba pro výuku fyziky pořídit.

Hlavní část projektu je nyní na samotných školách, kde budou děti v rámci pracovních činností montovat jednotlivé výrobky podle své šikovnosti a následně budou v soutěži oceněni, jednou z cen pro ty nejšikovnější z každé zapojené školy bude zájezd do Muzea stavebnice MERKUR v Polici nad Metují. Věříme, že žáci s touto zkušeností si odnesou pozitivní přístup k technickým oborům a pokud je nevyužijí následně přímo ve své profesi, budou vybaveni alespoň jistou dávkou zručnosti a technického myšlení pro svůj běžný život, kde podobné dovednosti velmi často přijdou vhod.

img_2739 img_2754 img_2759 img_2768 img_2769 img_2770 img_2771 img_2772 img_2779

Bře 19

Fotografie z konference Technické školky 17.2.2016 v Kuřimi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Čvn 30

Domalovánky

Nově ke stažení:   http://technicke-skolky.cz/domalovanky/

publicita_spoluprace23

 

Kvě 25

Zavěrečná konference v Boskovicích

Kvě 25

Úspěšný projekt spolupráce jde do finále!

Úspěšný projekt spolupráce jde do finále
Technické školky – to je název projektu spolupráce MAS Boskovicko PLUS a MAS Brána Brněnska a 24 zapojených mateřských škol, který společně realizují již od konce roku 2013 a nyní se chýlí ke svému závěru.
Oficiální závěrečné setkání všech, kteří se na projektu nějakým způsobem podíleli, proběhlo ve čtvrtek 14. 5. 2015 v Zámeckém skleníku v Boskovicích.
Program konference byl sestaven s ohledem na převážnou část zúčastněných tj. učitelek mateřských škol. Po oficiálním přivítání, o které se postaral předseda MAS Boskovicko PLUS Zdeněk Peša, místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková a manažerka MAS Brána Brněnska Jana Švédová, následovala prezentace duchovních otců celé myšlenky technického vzdělávání dětí předškolního věku pana Miloše Filipa a Ladislava Mihaloviče.
Krátkým vystoupením se představily i děti a to předškoláci z MŠ Bílkova z Boskovic pod vedením paní Ivany Havelkové a zajímavou prezentaci si připravila také paní Anna Soušová z MŠ Doubravice nad Svitavou. Mezi učitelkami měl příznivý ohlas praktický workshop, který byl připraven lektorkami ze Střediska volného času Lužánky. Při workshopu si účastníci vyrobili velký nástěnný kalendář ročních období. Hlavním přínosem workshopu bylo, že stejné techniky pak mohou učitelky provádět i s dětmi ve svých školkách. Konferenci také navštívil pan Martin Sodomka, autor knih Jak si postavit auto, Jak si postavit motorku a Jak si postavit letadlo a krátce, ale poutavě promluvil o práci na svých knihách z edice technických pohádek.
Celodenní akce byla zakončena zajímavým povídáním o bylinkách s paní Hanou Urbánkovou a pro ty, kteří se zajímají o historii, byla pořadateli zajištěna prohlídka židovského města v Boskovicích se zapálenou průvodkyní paní Lenkou Janíkovou. Vlastní průběh projektu podpořeného z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR byl touto akcí zakončen, ale práce v mateřských školách bude i nadále pokračovat. Všechny MŠ jsou totiž prostřednictvím MAS vybaveny metodikami, nářadím a zatím i potřebným materiálem a mohou tedy i v následujícím školním roce s novými předškoláky pracovat na výrobě rozličných dopravních prostředků.
Děkujeme tímto všem učitelkám, které se nebály a pustily se s dětmi do této náročné práce. My v obou MAS Boskovicko PLUS i Brána Brněnska se nyní snažíme najít vhodnou podporu, abychom mohli na tento úspěšný projekt navázat a podpořit školky a možná i první stupeň základních škol v celé šíři aktivit rozvíjejících technické myšlení dětí a jejich zájem o technické obory.

Kvě 07

Závěrečná konference projektu Technické školky

Leták v .pdf ke stažení zdePozvanka_ Boskovice

ohw45

 

Starší příspěvky «

Fetch more items